ໂຄງການ​ສັກ​ຢາ​ກັນ​ພະຍາດ ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ໄດ້​ກໍ່ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ແຕ່​ປີ 1984 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ​ແລະ ຂະຫຍາຍ​ໄປ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ປີ 1994. ພາລະກິດ​ຕົ້ນຕໍ​ຂອງ​ໂຄງການ​ສັກ​ຢາ​ກັນ​ພະຍາດ​ແມ່ນ​ນຳ​ເອົາ​ວັກ​ຊິນ​ກັນ​ພະຍາດ​ຊຶມ​ເຊື້ອ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ໄປ​ສັກ​ໃຫ້​ເດັກນ້ອຍ​ອາຍຸ​ລຸ່ມ 1 ປີ ​ແລະ ສັກ​ວັກ​ຊິນ​ກັນ​ພະຍາດ​ບາດ​ທະ​ຍັກ​ໃຫ້​ແມ່ຍິງ​ໄວ​ຈະ​ເລີ​ນພັນ​ອາຍຸ 15 – 45 ປີ ລວມທັງ​ແມ່ຍິງ​ຖືພາ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ, ປັດຈຸບັນ​ນີ້​ໂຄງການ​ສັກ​ຢາ​ກັນ​ພະຍາດ​ໄດ້​ມີ​ວັກ​ຊິນ 9 ຊະນິດ ນຳ​ໄປ​ສັກ​ໃຫ້​ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ໄດ້​ກ່າວມາ​ຂ້າງ​ເທິງ​ນັ້ນ. ວັກ​ຊິນ 9 ຊະນິດ​ລວມມີ: ກັນ​ພະຍາດ​ວັນນະ​ໂລກ, ກັນ​ພະຍາດ​ບາດ​ທະ​ຍັກ, ກັນ​ພະຍາດ​ມະ​ເຮັງ​ຕັບ, ກັນ​ພະຍາດ​ຕໍ​ຕີບ, ກັນ​ພະຍາດ​ໄອ​ໄອ​ໄກ່, ກັນ​ພະຍາດ​ບາດ​ທະ​ຍັກ, ກັນໂປລິໂອ, ກັນ​ພະຍາດ​ອັກ​ເສບ​ສະໝອງ, ກັນ​ພະຍາດໝາກ​ແດງນ້ອຍ ​ແລະ ກັນ​ໝາກ​ແດງ​ໃຫຍ່ ​ແລະ ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້​ຈະ​ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ວັກ​ຊິນ​ຊະນິດ​ໃໝ່​ເຂົ້າ​ມາ​ຕື່ມ​ຄື : ວັກ​ຊິນ​ກັນ​ພະຍາດ​ອັກ​ເສບ​ປອດ​ຮຸນ​ແຮງ ​ແລະ ວັກ​ຊິນ​ກັນ​ພະຍາດ​ມະ​ເຮັງ​ປາກ​ມົດລູກ ​ເຊິ່ງຈະ​ນຳ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃຊ້​ໃນ​ ປີ 2013 ນີ້. ແຕ່​ລະອາ​ດີດມາ​ຮອດ​ປັດຈຸບັນ​ໂຄງການ​ສັກ​ຢາ​ກັນ​ພະຍາດ​ທຸກຂັ້ນ​ແຕ່​ສູນ​ກາງ​ຮອດ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໄດ້​ໃຫ້​ບໍລິການ​ສັກ​ຢາ​ກັນ​ພະຍາດ​ໃນ 3 ວິທີ​ຄື :

1.ໃຫ້​ບໍລິການ​ໃນ​ສະຖານ​ທີ່​ບໍລິການ​ສາທາລະນະ​ສຸກ

2. ໃຫ້​ບໍລິການ​ໂດຍ​ໜ່ວຍ​ເຄື່ອນ​ທີ່​ໄປ​ຮອດ​ບ້ານ​ແບບ​ໄປ​ຕອນ​ເຊົ້າ ​ແລະ ກັບ​ຕອນ​ແລງ

3. ​ໃຫ້​ບໍລິການ​ໂດຍ​ການ​ສົ່ງ​ແພດໄປ​ບ້ານຫ່າງ​ໄກ​ສອກ​ຫຼີກ​ນອນ​ຄ້າງ​ຄືນ​ຢູ່​ບ້ານ

ໂດຍ​ຜ່ານ​ຂະ​ບວນການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ຕົວ​ຈິງ​ຜ່ານ​ມາ​ເປັນ​ເວລາ 28 ປີ ​ອັດຕາ​ການ​ສັກ​ຢາ​ກັນ​ພະຍາດແມ່ນ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ບັນລຸຕາມ​ຄວາມ​ມຸ່ງ​ມາດ​ປາດ​ຖະໜາ​ຂອງ​ພັກ ​ແລະ ລັດຖະບານ, ການ​ຫຼຸດ​ໂຕນ​ອັດຕາ​ການ​ສັກ​ຢາ​ກັນ​ພະຍາດ​ລະຫວ່າງ​ເມືອງ​ດ້ວຍ​ກັນ​ກໍ່​ຍັງ​ເປັນ​ບັນຫາ​ໜັກໜ່ວງ, ບ່ອນ​ເຮັດ​ໄດ້​ດີ​ກໍ່​ໄດ້​ດີ ​ແລະ ບ່ອນ​ເຮັດ​ບໍ່​ໄດ້​ດີ​ກໍ່ເຫັນ​ຢູ່​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍທັງໆ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ງົບປະມານ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ເທົ່າ​ໆກັນ. ວິທີ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ແບບ​ນີ້​ເຫັນ​ວ່າ​ບໍ່​ທັນ​ຍຸດຕິ​ທຳ​ເພາະ​ຜູ້​ເຮັດ​ໄດ້​ດີ ​ແລະ ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ດີ​ກໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບສະ​ໜູນເທົ່າກັນ, ຂາດ​ວິທີ​ການ​ວັດ​ແທກ​ງົບປະມານ​ທີ່​ວິທະຍາສາດ ​ແລະ ບໍ່​ທັນ​ມີ​ວິທີ​ການກວດ​ສອບ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ສັກ​ຢາ​ກັນ​ພະຍາດ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ.ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ທີ່​ກ່າວ​ມາ​ຂ້າງ​ເທິງ​ນັ້ນ​ ຈຶ່ງ​ຄວນ​ມີ​ພະນັກງານ​ລົງ​ໄປ​ກວດ​ສອບ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ສັກ​ຢາ​ກັນ​ ພະຍາດ​ ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ສາມາດ​ຄົ້ນ​ເຫັນ​ໄດ້​ວ່າ ​ເດັກນ້ອຍ​ແຕ່ລະ​ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສັກ​ຢາ​ຫຼື​ບໍ່, ຊອກ​ຫາ​ເຫດຜົນ ​ແລະ ​ເກັບ​ກຳ​ຈຳ ນວນ​ເດັກນ້ອຍ​ໃຫ້​ທົ່ວ​ເຖິງ​ໝົດ​ທຸກ​ຄົນ. ພາລະ​ບົດບາດ​ຂອງ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ກວດ​ສອບ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ສັກ​ຢາ​ແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍໃນຫົວຂໍ້ຕໍ່ໄປ.